Przedstawiciele Drukarni Skleniarz na zaproszenie Polskiej Izby Druku jako Partnera Branżowego brali udział w jego pierwszej edycji. Odbył się on na terenie MTP w Poznaniu w dniach 8 – 9 listopada 2017 roku. Uczestnicy kongresu szukali odpowiedzi na pytanie „Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy” z tą naszą poligrafią. Zastanawiano się co, jak i kiedy można i trzeba zmieniać aby zapewnić dalszy rozwój branży.

Zobacz więcej

TOP