Na przełomie marca i kwietnia  2017r na Zamku Królewskim w Warszawie odbyły się XXIII Targi Wydawców Katolickich. Przedstawiciele Drukarni Skleniarz wzięli w nich udział odwiedzając  stoiska Wydawców. Z  wieloma z nich wiąże nas wieloletnia współpracujących. Co ważne Targi stworzyły okazję do nawiązania nowych kontaktów i przekazania naszej oferty nowym potencjalnym klientom. Zadania podtrzymania serdecznych więzi z naszymi klientami oraz pozyskanie nowych zostały wykonane. Targi w W-wie cieszą się dużym zainteresowanie czytelników jak i mediów. Można na nich wymienić poglądy na wiele tematów wydawniczych jak i poligraficznych.

Zobacz więcej

TOP