Dnia 4 października 2015 r. odbyła się już VIII coroczna Pielgrzymka Poligrafów, Drukarzy i Wydawców na Jasną Górę, zorganizowana przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga. Uroczysta Msza Święta w intencji między innymi środowiska drukarzy i poligrafów miała miejsce w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej.

Zobacz więcej

TOP