Miło nam poinformować, że w lipcu tego roku przystąpiliśmy do projektu "Inteligentny rozwój".

Cel projektu "Dotacja na kapitał obrotowy dla Drukarnia Skleniarz Włodzimierz Skleniarz w celu zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek COVID-19, zmniejszenie zaległości w płatnościach za dostawę materiałów niezbędnych do utrzymania produkcji"

Wartość projektu: 312 337,71 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 312 337,71 PLN
TOP