Bądź eko z nami

Poznaj 5 filarów naszego ekologicznego podejścia do druku:

MASZYNY SPEŁNIAJĄCE EKOLOGICZNE STANDARDY

 • ​maszyny Heidelberg
 • normy ISO 14001:2004
 • standard CarbonFix

WYKORZYSTANIE MAKULATURY

 • 100 ton makulatury = 80 ton papieru
 • redukcja zużycia wody o 90%
 • redukcja zanieczyszczeń powietrza o 74%

ROZSĄDNY WYBÓR FORMATÓW

 • przykład: jeśli oprawa ma mieć format
  15,0 x 21,0, to potrzebny jest papier szeregu B1,
  a strata papieru wyniesie 20,55%.
  Tymczasem dla formatu oprawy 14,8 x 21,0
  strata papieru wyniesie tylko 0,95%!

OŚWIETLENIE LED W DRUKARNI

 • ​oświetlenie LED pozwala znacznie zredukować
  zużycie energii i doskonale sprawdza się w halach produkcyjnych

Drukując u nas ratujesz środowisko!

Zanieczyszczenie środowiska to palący problem współczesnego świata.Wspólnie możemy przyczynić się do ratowania ekosystemu! Oto filary naszego ekologicznego podejścia do druku:

Firma Heidelberg już od bardzo dawna hołduje zintegrowanemu podejściu do ochrony środowiska naturalnego. Ochronę środowiska wpisano w politykę firmy już w 1992 roku. Wszystkie zakłady produkcyjne Heidelberg spełniają wymagania międzynarodowej normy ISO 14001:2004. Oznacza to, że cała produkcja firmy oparta jest o technologie redukujące emisję CO2 oraz zmniejszające ilości odpadów produkcyjnych. Aby skompensować powstające mimo wszystko nieuniknione  emisje firma Heidelberg pracując w oparciu o certyfikaty zgodne ze standardem CarbonFix  współfinansuje projekty związane z ochroną klimatu jak np. projekt zalesiania Togo. Polityka obniżenia lub całkowitego eliminowania emisji CO2 oraz troska o środowisko naturalne odbywa się wg koncepcji „cradle to gate” od surowców do produktu u klienta. Obejmuje więc wszystkich kooperantów i poddostawców firmy Heidelberg.
Nowa, instalowana w Drukarni Skleniarz maszyna drukująca Heidelberg Speedmaster XL-106 LE-UV wyprodukowana została w zgodzie z postanowieniami Protokołu z Kioto i posiada symbol „CO2 neutral” jako potwierdzenie jej  neutralności dla środowiska i klimatu. Korzystając z rozwiązań proekologicznych drukarnie; w tym i Drukarnia Skleniarz włącza się w nurt w którym obowiązują zasady i rozwiązania proekologiczne szanujące zasoby przyrody i efektywnie je wykorzystujące. Tym jako drukarnia chcemy się również  wyróżniać . Nie tylko maszyny, ale i odpowiednie materiały eksploatacyjne, chemia, płyty offsetowe, farby i lakiery stanowią wkład drukarni w ochronę środowiska.

Po drugie promujemy korzystanie z makulatury. Ochrona środowiska to również oszczędność materiałów i surowców wykorzystywanych w drukarniach. W Drukarni Skleniarz jesteśmy świadomi tego, że na wyprodukowanie jednej tony papieru musimy zużyć około 17 dorodnych drzew, kilkadziesiąt m3 czystej wody, ogromne ilości energii, podczas gdy jeden człowiek zużywa rocznie około 65 kg papieru - są to miliony traconych bezpowrotnie drzew oraz ogromne ilości innych surowców. Dlatego należy wykorzystywać makulaturę - ze 100 ton makulatury można wyprodukować 80 ton papieru oszczędzając przy tym 75% energii, 17 drzew, redukując zanieczyszczenie powietrza o 74%, redukując ilość zużytej wody o 90% i ścieków o 35%, redukując ilość gazów cieplarnianych o 8 ton!

Po trzecie promujemy rozsądny, proekologiczny wybór formatów publikacji - tak, aby zminimalizować odpad technologiczny wynikający z niedopasowania formatu publikacji do typowych handlowych formatów papieru. Niepotrzebne straty papieru powstają, gdy formaty opraw nie wynikają wprost z dostępnych w handlu formatów papieru. Zjawisko to jest niestety dosyć powszechne. Straty, o których mowa niejednokrotnie osiągają poziom 20% wagi papieru nakładowego. Tych ogromnych strat można w prosty sposób uniknąć tylko nieznacznie zmieniając format oprawy. W Drukarni Skleniarz kalkulujemy warianty formatów, aby móc uświadomić klientowi możliwe straty. Poniżej klika przykładów:

1. Oprawa ma mieć format  10,5 x 14,5 cm

 • do realizacji tego zlecenia potrzebny jest papier szeregu  B1 a strata wyniesie  19%
  lub
 • dla formatu oprawy  10,2 x 14,5 redukujemy straty papieru  do  1,5%

2. Oprawa ma mieć format 21,0 x 14,5

 • do realizacji tego zlecenia potrzebny jest papier szeregu  B1 a strata wyniesie  21,7%
  lub
 • dla formatu oprawy  20,9 x 14,5 redukujemy straty papieru  do  1,59%

3. Oprawa ma mieć format  15,0 x 21,0

 • do realizacji tego zlecenia potrzebny jest papier szeregu  B1 a strata wyniesie  20,55%
  lub
 • dla formatu oprawy  14,8 x 21,0 redukujemy straty papieru  do  0,95%

Cena papieru stanowi często połowę kosztu druku i oprawy. Zatem kwestia doboru formatów zasługuje na szerszą refleksję. Drukarnia Skleinarz chętnie wesprze każdą inicjatywę w tym kierunku. Wspólnie możemy to zrobić.

Po czwarte w Drukarni Skleniarz korzystamy z oświetlenia LED w halach produkcyjnych. Pozwala to na ogromne oszczędności energii.

TOP